Ko je bio Miyamoto Musashi

Ko je bio Miyamoto Musashi

Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin, poznatiji kao Miyamoto Musashi, rođen je u selu Miyamoto u pokrajini Mimasaka 1584. „Musashi“ je naziv oblasti jugo-istočno od Tokija, naziv „No Kami“ znači „plemić iz pomenute oblasti“, dok je „Fujiwara“ ime najistaknutije plemićke porodice u Japanu od pre više od hiljadu godina. Musashi-jevi/Musašijevi preci vode poreklo od […]